โปรแกรมท่องเที่ยวบาหลี เพียงแค่คุณทำคุณสมบัติถึงตามรายละเอียดด้านล่างนี้เท่านั้น

วิธีการทำคุณสมบัติ

  1. พิชิต หรือรักษาตำแหน่งตั้งแต่ระดับ 16% – 28% คุณจะได้รับคะแนน 10 คะแนนต่อเดือน
  2. รีครูทสมาชิกใหม่ โดยจะนับเฉพาะการรีครูทที่มี่ 100 บีพี ในกลุ่มส่วนตัวที่ยังไม่มีเมเนเจอร์ (ต่ำกว่า 16%) ให้แก่ผู้พิชิตตำแหน่งตั้งแต่ระดับ 16% ขึ้นไป คนแรกในสายงานนั้น (ไม่นับซ้ำให้กับอัพไลน์เมเนเจอร์หรือซีเนียร์เมเนเจอร์ที่สูงกว่า) คุณจะได้รับคะแนน 2 คะแนน ต่อ 1 รีครูทที่มี 100 บีพี
  3. พัฒนาผู้นำธุรกิจใหม่ โดยอัพไลน์ที่พัฒนาดาวไลน์ในกลุ่มตนเองให้ขึ้นเป็นเมเนเจอร์ใหม่ (16% – 24%) และตนเองรักษาตำแหน่งสูงกว่าเมเนเจอร์ใหม่อย่างน้อย 1 ระดับในเดือนที่ดาวน์ไลน์ขึ้นตำแหน่ง คุณจะได้ 10 คะแนน ต่อ เมเนเจอร์ใหม่ 1 คน หรืออัพไลน์ที่พัฒนาดาวน์ไลน์ให้ขึ้นเป็นซีเนียร์เมเนเจอร์ใหม่ (28%) และตนเองมีคะแนนกลุ่มส่วนตัว (ส่วนต่าง) อย่างน้อย 4,000 บีพีในเดือนที่ดาวน์ไลน์ขึ้นตำแหน่ง คุณจะได้คะแนน 30 คะแนน ต่อ ซีเนียร์เมเนเจอร์ใหม่ 1 คน

หมายเหตุ

  • ต้องพิชิต หรือรักษาตำแหน่งระดับ 16% – 28% ระหว่างเดือน สิงหาคม – ตุลาคม 2560 จึงจะมีสิทธิ์ได้รับคะแนนท่องเที่ยวในเดือนนั้น (กรณีที่เป็นผู้สมัครใหม่เดือนกันยายน หรือ ตุลาคม จะเริ่มนับคะแนนท่องเที่ยวใหม่ในเดือนกันยายน หรือตุลาคมเพื่อพิชิตตำแหน่งระดับ 16% ขึ้นไป)
  • ผู้ผ่านคุณสมบัติและมีสิทธิ์รับรางวัลท่องเที่ยวจะต้องรักษาตำแหน่งระดับ 16% ขึ้นไปในเดือนพฤศจิกายน 2560 ด้วย
  • ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้ผู้อื่นได้

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line: http://line.me/ti/p/~angeltook  หรือ โทร.08-6617-1122